"ศูนย์ข้อมูล iCheck Test"
ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

พบกับพวกเราได้บน Facebook

ตรวจสอบสถานะ EMS

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัส เอชพีวี ( HPV ) ซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันมะเร็งทำได้โดยการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มก่อนเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่ยาก ยังเก็บรักษาน้องหนูให้ใช้งานได้ตามปกติและมีค่าใช้จ่ายน้อย

 

ใครบ้างที่มีความเสี่ยง...ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก

   เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
  ♦ อายุ 30–60 ปี
  ♦ ไม่เคยตรวจคัดกรอง หรือเว้นการตรวจเกิน 3 ปี
อุุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองสำหรับเพศหญิงที่มีความเสี่ยง
ผู้หญิงที่อายุ 30 ปี ขึ้นไปและเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วกว่าร้อยละ 60 ไม่เคยตรวจคัดกรองเลย เหตุผลหลักที่คุณผู้หญิงไม่ยอมไปตรวจคือ อาย และกลัวเจ็บ...แม้จะเอาเงินมาล่อ เอาช้างมาฉุดก็ไม่มีทางไปตรวจ...ถ้าคุณเป็นอีกคนในนั้น...คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หมายถึงคุณอาจมีมะเร็งร้ายซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการแต่อย่างใด มารู้ตัวอีกทีเมื่อมีอาการและเป็นมะเร็งลุกลามแล้ว...มันสายไปเสียแล้ว

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ปัจจุบันวิธีที่ได้ผลดีและได้รับความนิยมมี 2 วิธี คือ

1. แพปสเมียร์ (Pap smear) ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบแผ่นบาง) เป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐาน มีความไวในการตรวจมะเร็งเเรกเริ่ม ประมาณร้อยล่ะ 63-74 เปอร์เซ็น

2. การตรวจหาเชื้อ HPV ที่เป็นตัวก่อการ โดยอาศัยหลักการว่า “ถ้าไม่มีเชื้อไวรัสเอชพีวี จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก (no HPV, no cervical cancer) เป็นการตรวจหา ดีเอ็นเอของเชื้อHPV โดยตรง มีความไวสูงถึงร้อยละ 94-98 และถ้าตรวจไม่พบเชื้อ HPV จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยมาก สามารถเว้นระยะการตรวจได้นาน 3-5 ปี สามารถตรวจได้ทั้ง 2 แบบ คือ เก็บสิ่งส่งตรวจโดยแพทย์ (clinician-HPV) หรือ เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตัวเอง (self collection-HPV)

 

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้ามาก มีการพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า “iCheck Test; HPV self-collection Test” โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่เรียกว่า แปรงอีวาลีน เพื่อให้ผู้หญิงสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจในช่องคลอดด้วยตัวเองที่บ้าน แล้วส่งสิ่งตรวจที่ได้ไปที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยตรง

 

ดังนั้น การตรวจด้วยวิธี  iCheckTest จะทำให้ผู้หญิงก้าวพ้นความกลัวและความอาย รักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ง่าย...ทำได้ทุกที่...ทุกเวลา...ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป จึงเป็นหนทางให้ผู้หญิงไทยรอดพ้นจากมะเร็งปากมดลูกร้ายนี้

เอกสารอ้างอิง : Clavel C, et al. BJC 2001;89:616, Cuzick J, et al. IJC 2006;119:1095, Ronco G, et al. JNCL 2006;98:765, Sankaranayanan IJGO 2005;89,S4-S12
วิธีการชำระเงิน