"ศูนย์ข้อมูล iCheck Test"
ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

พบกับพวกเราได้บน Facebook

ตรวจสอบสถานะ EMS

พบหมอมะเร็ง

สำหรับคุณผู้หญิงที่ผลตรวจเป็นบวก หรือ ตรวจพบเชื้อไวรัสเอชพีวี อย่าเพิ่งตระหนก ผลบวกยังไม่ใด้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แต่คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นมะเร็งคุณจึงควรไปพบสูตินรีแพทย์ หรือ สูติมะเร็งนรีเวช แพทย์จะหาแนวทางในการตรวจวินิจฉัย ยืนยันผล อย่างละเอียดตามมาตรฐานทางการแพทย์ หากตรวจพบความผิดปกติ หรือ มะเร็งแรกเริ่มแพทย์จะวางแผนการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลุกลามต่อไป 

 

พบหมอมะเร็ง (สูตินรีแพทย์มะเร็งนรีเวช)

กรุงเทพ และ ปริมณฑล
1 นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล รพ.บำรุงราษฏร์ 026671000
2 รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ รพ.บีเอ็นเอช 026862700
    รพ.บำรุงราษฏร์ 026671000
    ศูนย์การแพทย์นวบุตร 026777373
3 น.อ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 027118181
    รพ.รามคำแหง 027439999
4 รศ.นพ. คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์ รพ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล 025528777
5 รศ.พญ.สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์ รพ.นนทเวช 029412800
6 พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์ รพ. สำโรง 023611111
    รพ. บีเอ็นเอช 026862700
7 นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 028369999
8 พญ. ณัฐชา พูลเจริญ รพ.กรุงเทพ 023103000
9 พญ.แสงเดือน จินดาวิจักษณ์            รพ.กรุงเทพ 023103000
10 นพ.นิเวทย์  พักมณี รพ.พญาไท 2 026172444
11 น.ท.นพ.พรชัย เมฆอารียะ รพ.สินแพทย์ 027935000
12 พญ.ชลิดา เรารุ่งโรจน์ รพ.เปาโล พหลโยธิน 022717000
13 พลเรือตรี นพ.โซ่สกุล บุณยะวิโรจ รพ.วิชัยยุทธ 022657555
    รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 027118181
    รพ.เซ็นต์หลุยส์  022126637
    รพ.พญาไท1 026401111
    รพ.วัฒโนสถ 023103000
14 พญ.ศิริมาศ  อิงคนารถ รพ.วิภาวดี 029412800
15 นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ รพ.นนทเวช                        029412800
16 นพ.ณัทชวกร นฤคนธ์  รพ.เจ้าพระยา 028847000
17 นพ.อาณัติ อุดมศักดิ์                       รพ.ราษฎร์บูรณะ 024270175
18 พญ.เบญจวรรณ ลิมป์วนัสพงศ์  รพ.บางปะกอก9 028771111
19 นพ.สมศักดิ์ จิระนภากุล รพ.มหาชัย2  028103442
20 นพ.ธมสิน วิรัชพงศานนท์  รพ.มหาชัย2  028103442
21 พญ.เนตร บุญคุ้ม รพ.พญาไท3  024671111
       
ตะวันออก
1 พญ.นภาพร  เกตุวัฒนเวสน์ รพ.กรุงเทพ พัทยา 038259999
2 พญ.กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม รพ.พญาไท ศรีราชา 038317333
3 นพ.ยุทธศิลป์  เลื่อมประภัศร์ รพ.สมิติเวช ศรีราชา 038320300
4 พญ.นภัส  อินจำปา รพ.เอกชล 2 038939888
    รพ.สมิติเวช ศรีราชา 038320300