"ศูนย์ข้อมูล iCheck Test"
ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

พบกับพวกเราได้บน Facebook

ตรวจสอบสถานะ EMS

คำถาม/คำตอบ

การใช้ผลิตภัณฑ์

แปรงอีวาลีน คือ

อุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วยตัวเองที่บ้าน แล้วส่งตัวอย่างที่ได้ไปที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีตัวก่อการมะเร็งปากมดลูก แปรงอีวาลีน เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Rover Medical Devices BV,Netherlands มีมาตรฐานทางการแพทย์และประสิทธิภาพเหมือนอุปกรณ์ที่แพทย์ใช้ ผ่านการรับรองของสภาสุขภาพประเทศเนเธอร์แลนด์ และใช้ในโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติเนเธอร์แลนด์

แปรงอีวาลีน (Evalyn brush) มีขั้นตอนในการใช้อย่างไร

แปรงอีวาลีน ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้ผู้หญิงเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองได้ง่าย สามารถดูวิธีการใช้วีดีโอแอนนิชั่นประกอบหรือจากคู่มือแนะนำการใช้งานและรูปภาพประกอบตามขั้นตอน สามารถมั่นใจได้ว่าเก็บตัวอย่างได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

แปรงอีวาลีนสามารถนำกลับมาใช้อีกได้หรือไม่

ไม่ได้ แปรงอีวาลีนเป็นอุกรณ์การแพทย์ที่ปลอดเชื้อ สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การใช้แปรงอีวาลีน ทำให้เจ็บปวดหรือไม่

ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด เพราะแปรงอีวาลีนพัฒนามาจากแปรงเก็บตัวอย่างมาตรฐานที่แพทย์ใช้ทั่วไป ให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด ท่อนำร่องมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีระยะสอดใส่ที่แน่นอนเพียง 4 เซนติเมตร และขนแปรงอ่อนนุ่มยาว 3.5 เซนติเมตร สามารถโค้งตัวตามสรีระช่องคลอดได้ในขณะเก็บตัวอย่าง ไม่ทำให้บาดเจ็บและมีสิ่งแปลกปลอมตกค้างในช่องคลอด 

บรรจุภัณฑ์ของแปรงอีวาลีนฉีกขาด สามารถใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ ถ้าบรรจุภัณฑ์แปรงฉีกขาดหรือไม่อยู่ในสภาพปกติไม่ควรใช้แปรงน

สามารถใช้แปลงอีวาลีนในขณะมีประจำเดือนได้หรือไม่

การตรวจมะเร็งปากมดลูก จะไม่ตรวจขณะที่มีประจำเดือน ช่วงที่ดีที่สุดในการเก็บตัวอย่างคือ หลังมีประจำเดือน 5 วัน และก่อนตรวจอย่างน้อย 2 วันห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทางช่องคลอด ยาสอด ยาเหน็บ หรือสวนล้างช่องคลอด และงดการมีเพศสัมพันธ์

สามารถใช้แปรงอีวาลีนในขณะตั้งครรภ์ได้หรือไม่

ไม่ใช้แปรงอีวาลีน ขณะที่ทั้งครรภ์และหลังคลอดในระยะ 3 เดือน

ถ้าลืมล้างมือก่อนใช้แปรงอีวาลีน การตรวจยังใช้ได้หรือไม่

การล้างมือให้สะอาดก่อนใช้เป็นสุขอนามัยที่ดีกว่าและเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่ถ้าลืมล้างมือแล้วการทดสอบยังใช้ได้ปกติ

การสัมผัสขนแปรงสีขาวจะมีผลต่อการตรวจหรือไม

การไม่สัมผัสขนแปรงเพื่ออนามัยที่ดีกว่า แต่ถ้ามีการสัมผัสขนแปรงแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อการตรวจแต่อย่างไร

การใช้แปรงอีวาลีนเก็บตัวอย่าง ต้องทำในท่ายืนหรือไม

นอกจากท่ายืนแล้ว ยังสามารถใช้ในท่าอื่นได้ เช่น ท่านั่ง หรือนอน ที่คุณรู้สึกสบายและสามารถทำตามคู่มือในการเก็บตัวอย่างได้

จะมั่นใจได้อย่างไรว่า สามารถเก็บตัวอย่างได้อย่างเพียงพอสำหรับการตรวจที่น่าเชื่อถือ

แปรงอีวาลีน ออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถเก็วตัวอย่างส่งตรวจได้อย่างเพียงพอ ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำในคู่มือเป็นขั้นตอนตามลำดับ จะมั่นใจได้ว่าการตรวจจะมีประสิทธิภาพ คุณจึงมั่นใจได

การส่งตรวจใช้เวลานานแค่ไหน

ส่งตัวอย่างที่ได้ด้วยกล่องพัสดุEMSที่มาพร้อมนี้ ถึงโรงพยาบาลหรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์ภายใน 3 วัน แล้วนำตัวอย่างที่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะได้รับผลภายใน 7-10 วันทำการ โดยการแจ้งผลทางไปรษณีย์

การตรวจด้วยวิธี iCheck Test เหมือนหรือแตกต่างจากการตรวจแพปสเมียร์อย่างไร

การตรวจแพปสเมียร์ เป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่บ่งบอกว่าเป็นเซลล์มะเร็ง ที่เกิดจากติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ตัวก่อการ การตรวจไอเช็คเทสต์ เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีที่เป็นตัวก่อการให้เกิดเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูก ทั้งการตรวจหาเซลล์ผิดปกติหรือการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกในระยะแรกเริ่ม เพื่อทำการรักษาก่อนเป็นมะเร็งลุกลาม

ใครบ้างที่ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย iCheck Test

ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยตรวจคัดกรองมาก่อนและยังไม่พร้อมที่จะไปโรงพยาบาลหรือผู้ที่ไม่สามารถไปตรวจได้อย่างสม่ำเสมอ

สามารถใช้บริการที่ไหนได้บ้าง

สามารถซื้อชุดตรวจได้ที่คลีนิกสูตินรีแพทย์ใกล้บ้าน หรือศูนย์ตรวจทางการแพทย์ (เครือข่ายบริการ iCheck LabNet) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง